Welkom bij Jannekemaan

Beste ouders,

 

Hartelijk dank om een bezoekje te brengen aan onze website.

Jannekemaan is een Zelfstandig kinderdagverblijf onder toezicht van Kind en Gezin.

Het kinderdagverblijf is ontstaan door het succes en drive die we hebben vanuit onze andere kinderdagverblijven in de streek.

U kan ons ook vinden in Bonheiden, Keerbergen, Putte en Mechelen. Doordat we meerdere locaties hebben kunnen we u dan ook een enorme professionaliteit aanbieden.

Onze opvang omvat de verzorging, voeding en pedagogische begeleiding van de kinderen. Het dagelijks contact met onze ouders vinden wij ook heel belangrijk. Wij staan garant voor openheid en wederzijds vertrouwen.

De rol van het Jannekemaans-team is complementair met die van het gezin.

Jannekemaan wil een veilig, kindvriendelijke klimaat scheppen dat de ontwikkeling van kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Wij streven er ook naar om een vlotte overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs.

Wij staan open voor alle kindjes, ook kindjes met een beperking, elk geval wordt apart besproken en we bekijken samen met de ouders wat we hen en het kindje kunnen bieden.

Jannekemaan is geschikt voor alle kindjes van 0 tot 3 jaar. Het Team van Jannekemaan stelt zich tot doel een toegevoegde waarde te leveren aan het gezin en te zorgen voor continuïteit. Wij zijn opgesplitst apart per leeftijd maar bepaalde activiteiten zullen wij ook samen doen. Zo kunnen de kleinste kindjes heel veel leren van de grotere kindjes en leren de grotere kindjes omgaan met kleine kindjes.

Wij hopen dan ook dat wij u via deze website een zo volledig beeld kunnen geven van onze werking en onze doelstellingen

Rondleiding in Jannekemaan

 • All
 • Etenstijd
 • Leefruimte
 • Slaapvertrekken
 • Voorgevel
Weitere laden Halten sie SHIFT key um alle zu laden Alle laden

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is vooral afgestemd op de interesse, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de kinderen. Ieder kind ontvangt zodoende ontwikkelingskansen op maat, waardoor deze zo optimaal mogelijk verlopen.

Dit volgens de 6 dimensies van de pedagogische norm Memo-Q 

 

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Emotionele ondersteuning
 • Educatieve ondersteuning
 • Omgeving
 • Gezinnen en diversiteit

 

Door te werken met het Memo-Q document kunnen we als organisatie perfect onze pedagogische kwaliteit meten en monitoren. Hierdoor kunnen we heel makkelijk bijsturen waar nodig is.

Om te kijken hoe elk kind individueel dit ervaart gebruiken we het ZIKO-VO instrument. Met dit instrument kunnen we kijken hoe de kinderen zich in onze opvang voelen en of ze geboeid bezig zijn. Zo kunnen wij als opvang afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.

ZIKO-VO geeft ons een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de kinderen zich in de opvang voelen. We gaan na in welke mate de kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid).

Met het ZIKO-VO kunnen we onze aanpak in onze opvang gericht verbeteren.

Ons pedagogisch beleid bevat ook een belangrijk “wenbeleid”. Ons wenbeleid is opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Door een uitgewerkt wenbeleid te hebben, maken we het mogelijk om de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen. Hierdoor zal het kind minder stress ervaren. Het kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de begeleiding, een ander ritme…..

Tijdens het wenbeleid is het ook belangrijk dat we de vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de begeleider laten groeien. Ook gebruiken wij de wenmomenten om met de ouders praktische info uit te wisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind en over de werking van de opvang.

In ons pedagogisch beleid hanteren onze begeleiders de visie van Positief opvoeden. Elk kind is uniek. In het positief opvoeden hanteren wij 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen zodat het zelfzeker op verkenning kan gaan.

 

 • Al onze begeleiders werken aan een ondersteunende en warme relatie met het kind
 • Al onze begeleiders kijken positief naar de kinderen
 • Al onze begeleiders hebben realistische verwachtingen
 • Al onze begeleiders geven veel complimentjes aan de kinderen en reageren duidelijk op wat de kinderen doen
 • We zorgen goed voor mekaar

Heb je vragen?

Contacteer ons

Over ons

Jannekemaan behoort tot de groep kinderopvang in je buurt.


Jannekemaan
Tremelobaan 50

3140 Keerbergen

Tel: 015/64.68.00   
info@kinderopvanginjebuurt.be 

Ondernemingsnummer: 759.909.579


Openingsuren

Jannekemaan is alle werkdagen open van 7.30u tot 18.00u.

Indien nodig kunnen de ouders nog gebruik maken van de flexibele opvang van 6.30 u – 20.00 u, mits bijbetaling.

Een rondleiding aanvragen

Een rondleiding in 1 van onze kinderdagverblijven,

vul hier het aanvraagformulier in